Dodać Synonimy


Dodać Synonimy Czasownik formularz

  • dołączyć, umieszcza, zjednoczenia, załącznik, umieścić, sztyft.
  • wzrost, poszerzyć, wzmocnić, uzupełnienie, powiększanie, powiększyć, podnieść, rozszerzyć.
Dodać Synonim linki: dołączyć, załącznik, umieścić, wzrost, poszerzyć, wzmocnić, uzupełnienie, powiększanie, powiększyć, podnieść,

Dodać Antonimy