Adept Antonimy


Adept Antonimy Przymiotnik formularz

  • niewykwalifikowanych, nieudolny, niekompetentnych, maladroit, niezdarny, klutzy.

Adept Antonimy Rzeczownik formularz

  • początkujący, neofity, bungler, amator, klutz.

Adept Synonimy