Aktualne Antonimy


Aktualne Antonimy Przymiotnik formularz

  • poprzedniego, lat minionych, przeszłości, historyczne, były.
  • przestarzałe, nieaktualne, niepopularne, niemodne, outre.
  • stare, nieaktualne, były kiedyś, zabytkowy.
  • staromodny, passé, przestarzałe, przestarzały, datowane.

Aktualne Synonimy