Przeglądaj wszystkie Antonimy

  • Œwiñski Antonimy: wstrzemięźliwy, samozaparcia, wymagający, wyrafinowane, bezinteresowny, hojny.wstrzemięźliwy, samozaparcia, wymagający, wyrafinowane, bezinteresowny, hojny.
  •