Absolutyzmu SynonimyAbsolutyzmu Synonimy Rzeczownik formularz

  • autorytaryzm, dyktatury, autokracji, autarkii, despotyzm, tyrania, totalitaryzmu, hitleryzm, stalinizmu, miejsce po imperium, caesarism, bonapartism.

Absolutyzmu Synonim linki: despotyzm, tyrania,