Absolutyzmu Synonimy


Absolutyzmu Synonimy Rzeczownik formularz

  • autorytaryzm, dyktatury, autokracji, autarkii, despotyzm, tyrania, totalitaryzmu, hitleryzm, stalinizmu, miejsce po imperium, caesarism, bonapartism.
Absolutyzmu Synonim linki: despotyzm, tyrania,