Dostać Synonimy


Dostać Synonimy Czasownik formularz

  • przekonać, spowodować, wywołania, przeważają na, wpływ, zbycia.
  • stać się, rosnąć, wosk, kolei, dalej się uda, prosper, rozwijać, dobrze, zrobić dobry, z góry, postęp, panują, sprawiają, że.
  • uzyskania otrzymywać, nabyć, zarobić, czerpać, pobrania, zdobyć, nabywać, wygrać, osiągnięcia.
  • zrozumieć zobacz, zrozumieć, wykonaj, wziąć, dostrzec, pojąć, poczucie, dowiedzieć się, kopać.
Dostać Synonim linki: przekonać, wywołania, wpływ, zbycia, wosk, kolei, prosper, rozwijać, dobrze, postęp, nabyć, zarobić, czerpać, pobrania, wygrać, osiągnięcia, zrozumieć, wykonaj, wziąć, dostrzec, pojąć, dowiedzieć się, kopać,