Wywłaszczyć SynonimyWywłaszczyć Synonimy Czasownik formularz

  • właściwe.

Wywłaszczyć Synonim linki: właściwe,